De onbegrijpelijke droom en de compensatie theorie

Blog De onbegrijpelijke droom en de compensatie theorie De vorige column handelde over het Jungiaanse begrip, ‘de initiale droom’. Vaak, maar lang niet altijd, is deze droom verbazend doorzichtig vindt Jung. Maar dat blijft niet zo. Jung zegt er het volgende over, ‘ Als het analytische werk vordert verliezen de dromen al snel hun duidelijke karakter. Wanneer ze dat wel behouden, dan kunnen we er zeker van zijn dat de analyse nog niet tot een wezenlijk deel van de persoonlijkheid is doorgedrongen. In de regel worden dromen snel na het begin van de behandeling ondoorzichtiger en vager, waardoor hun interpretatie moeilijker wordt. Dat laatste komt ook doordat soms al snel het niveau wordt bereikt waarop de therapeut de situatie niet meer overziet.’( Jung, dromen, 2001, blz 101). Hoe kunnen we nu zo goed mogelijk omgaan met de onbegrijpelijke droom? Het is in de eerste plaats van belang dat de therapeut zijn ‘niet begrijpen’ op tijd inziet. Daarnaast is het belangrijk dat de therapeut weet dat eenzijdig begrijpen zinloos is. Dus als de hij de droom wel begrijpt maar de cliënt niet, is het nutteloos om te proberen de cliënt te overtuigen. De cliënt zal zich, of niet laten overtuigen waarop de therapeut hem misschien zal verwijten weerstanden te hebben, of hij zal zich wel laten overtuigen maar in dat geval is alleen maar zijn intellect overtuigd. Terwijl het veel beter is als de cliënt rustig naar een nieuwe waarheid toe kan groeien zodat zijn gevoel bereikt wordt, iets wat veel dieper gaat en een sterker effect heeft. Tenslotte, wanneer de eenzijdige interpretatie van de therapeut alleen maar gebaseerd is...