Jungiaanse therapie

Wat is Jungiaanse therapie?

De Jungiaanse analytische psychotherapie is een vorm van dieptepsychologie die gebaseerd is op het gedachtengoed van de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung. Hij was van mening dat in ieder geval een deel van het psychisch lijden veroorzaakt wordt door het niet (her)kennen van een deel van  de eigen persoonlijkheid of ziel. Dit  blijft dan onbewust. Deze onbewuste delen kunnen trauma’s herbergen maar ook heel positieve kanten van de persoonlijkheid bevatten die niet gebruikt worden. Naast patiënten met ernstige stoornissen, had Jung ook veel cliënten die maatschappelijk succesvol waren, die niet psychisch ziek waren, maar wel waren vastgelopen in hun leven. Vaak gebeurde dit omdat ze niet hun volle psychische potentieel gebruikten.

Helaas is het zo dat onbewuste psychische processen zich niet zo duidelijk melden. Ze tonen zich door onaangename gevoelens, depressies, fobieën, nachtmerries enzovoort. Als deze signalen niet van toepassing zijn op de huidige werkelijkheid, zoals bijvoorbeeld een slecht huwelijk of een werkkring die helemaal niet past bij de cliënt, dan moeten ze gezien worden als signalen van onbewust gebleven delen van de psyche die bewust willen worden. Vaak zijn dat inadequate emotionele schema’s die bijgesteld moeten worden.

Wat betekent Jungiaanse therapie voor u?

In de Jungiaanse therapie zult u zicht krijgen op de kern van uw problemen én hiermee actief aan het werk gaan. U gaat uw eigen probleem zichtbaar en invoelbaar maken, u krijgt inzicht in de oorzaak van het probleem. Maar u krijgt ook besef van de reden waarom dit probleem zich aan u blijft opdringen. Wat wil de onbewuste psyche u duidelijk maken? In essentie neemt de Jungiaanse theorie, (negatieve) gevoelens serieus, en ziet deze als een levend, natuurlijk deel van de mens waarvan men niet moet wegkijken maar die men integendeel juist zou moeten verwelkomen omdat ze informatie verschaffen over de innerlijke mens.

Zoals alle diepte therapieën is de Jungiaanse therapie geen kortdurende kuur. In feite zijn ook andere therapieën geen kortdurende kuren want hoe graag we dat ook zouden willen, wonderen komen ook op het gebied van de psychotherapie maar zelden voor. Een redelijk uitgangspunt is vijfentwintig sessies, van één uur per week. Tijdens deze sessies wordt gewerkt aan uw problemen door middel van de verschillende eerder genoemde technieken. Deze technieken kunt u ook zelf buiten de therapie gebruiken.

Voor wie is Jungiaanse therapie geschikt?

In beginsel is Jungiaanse therapie voor iedereen geschikt. Voor mensen die aan psychoses geleden hebben moet deze therapie onder medische begeleiding plaatsvinden.

Jungiaanse therapie is onder andere zeer geschikt bij:

 • Depressies
 • Eetproblemen
 • Gevoelens van somberheid, verveling, gemis of verspilling.
 • Irrationele angsten
 • Angst en paniek veroorzaakt door trauma
 • Verlies van vitaliteit
 • Gevoelens van walging, woede of verdriet
 • Nachtmerries
 • Lichamelijke klachten waar geen medische reden voor is
 • Stress
 • Gevoelens van minderwaardigheid of juist van hoogmoed
 • Dysmorfofobie
 • Schaamte- en schuldgevoelens

Wat is de werkwijze?

In de Jungiaanse therapie gaat de therapeut samen met de cliënt op zoek naar de oorzaken van bijvoorbeeld schuldgevoelens of gebrek aan vitaliteit.  Jungiaanse therapie is gesprekstherapie. Er wordt op allerlei manieren, door gesprekstechnieken, bespreking van dromen en/of creatieve activiteiten getracht de kern van het psychische probleem op te sporen.

Maar alleen inzicht in het probleem is niet genoeg om tot herstel te komen. Ook enkel herbeleving van bijvoorbeeld een trauma leidt meestal niet tot herstel. De cliënt moet actief aan het werk met de moeilijkheid. Er is een soort dialoog nodig tussen het onbewuste en het bewustzijn. Het onbewuste reikt naar het bewustzijn met onaangename gevoelens of stoornissen en het bewustzijn reikt naar het onbewuste met taal en begrip. Dit kan de cliënt bewerkstelligen door een innerlijke dialoog te houden met een gevoel of een indrukwekkend beeld uit bijvoorbeeld een droom. Ook kan de cliënt ‘in’ het beeld stappen en op die manier actief in contact komen met, en meedoen aan de situaties die oprijzen uit het onbewuste. Deze methode van introspectie heeft Jung uitgevonden. Hij noemt het Actieve Imaginatie.

Waarin onderscheidt deze therapie zich?

In de reguliere psychotherapie worden symptomen zoals depressie of angststoornissen gezien als het probleem zelf, en wordt daaraan gewerkt door goede raad te geven en door het aanbieden van cognitieve- of gedragstherapie of medicatie. In andere vormen van diepte psychologie zoals bijvoorbeeld de Freudiaanse- wordt gewerkt met dogma’s, zoals het Oedipuscomplex. Vaak komt men niet verder dan het opsporen van de oorzaak van de psychische problemen. Maar het inzicht in de oorzaak alleen is helaas vaak onvoldoende voor het herstel. Ook het herbeleven of het opnieuw doorvoelen van het vroegere trauma is niet voldoende voor herstel, en kan zelfs het lijden verzwaren als er geen actie op volgt. De Jungiaanse therapie heeft wel overeenkomsten met de moderne ‘Emotion Focused Therapy’. Hierin wordt geprobeerd onjuiste emotionele schema’s, die de persoon niet dienen, bij te stellen.

Kennismakingsgesprek?

Graag wil ik u uitnodigen voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur. Tijdens dit gesprek kunnen wij elkaar  uitleg van zaken geven. Dit stelt u in de gelegenheid om te onderzoeken of deze therapie iets voor u is! U kunt onderstaand contactformulier invullen en dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier

10 + 3 =